مجتمع آموزشی مهرمادر در سال 1385 با هدف آموزش به جوانان و اشتغالزایی با مدیریت سرکار خانم فاطمه ذاکری فر تاسیس گردید و بتدریج موفق شد منظومه‌ای فراگیر از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی را شکل دهد دیدگاه ما همواره ارتقای وظیفه حرفه‌ای و هدف غایی ما، تربیت هنرجویان و جوانانی مهارت آموخته در تراز شهروند ایران است. در حال حاضر دپارتمان های آموزشی مهرمادر به 18 دپارتمان با آموزش بیش از 412 حرفه آموزشی تقسیم می شود.